Wynik badania Parento pomaga w podjęciu odpowiednich decyzji, zarówno przed zajściem w ciążę, jak i po urodzeniu dziecka.

Przed zajściem w ciążę:

Niepomyślny (pozytywny) wynik badania Parento możesz skonsultować ze swoim lekarzem lub z lekarzem genetykiem klinicznym. Masz do rozważenia różne możliwości, w tym zastosowanie metody in vitro (wraz z diagnostyką preimplantacyjną) lub adopcji  komórek jajowych.

W trakcie ciąży:

W przypadku niepomyślnego wyniku badania Parento w trakcie ciąży istnieje możliwość skorzystania z nowoczesnych metod prenatalnej diagnostyki inwazyjnej, jak również wyboru odpowiedniego ośrodka wyższej referencyjności, który jest przygotowany na poród dziecka z obciążeniem genetycznym. Jest to także szansa na przygotowanie się do opieki nad chorym dzieckiem.

Po porodzie

Wczesna diagnoza dziecka – przed wystąpieniem objawów klinicznych – daje szereg możliwości wczesnego leczenia i zapobiegania skutkom niektórych chorób uwarunkowanych genetycznie.