Przygotowany przez nas panel diagnostyki zaburzeń genetycznych pozwala oszacować ryzyko wystąpienia następujących  chorób: 

Choroby metaboliczne

Wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i innych składników pokarmowych

Choroby neurologiczne

Takie jak rdzeniowy zanik mięśni i adrenoleukodystrofia.

Choroby krwi

Np. hemofilie

Choroby narządu wzroku i słuchu

Np. wrodzona ślepota Lebera

Niedobory odporności

Np. ciężki złożony niedobór odporności