Parento jest badaniem genetycznym w całości wykonywanym przez laboratorium Genomed S.A. w Warszawie. Wykonanie badania powinna poprzedzić konsultacja z lekarzem – istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji zdalnej. Potrzebne jest też wyrażenie pisemnie świadomej zgody na badanie genetyczne.

MATERIAŁ DO BADANIA: ŚLINA lub KREW

(pobranie materiału do dedykowanego zestawu)

Zestaw zawiera komplet dokumentów wraz z probówką. Pobrany materiał trafia do laboratorium Genomed S.A. w Warszawie, gdzie jest poddawany analizie. Wyniki jest dostępny w terminie 8 tygodni od przyjęcia materiału. Wynik dodatni (nieprawidłowy) wymaga omówienia w poradni genetycznej. Genomed zapewnia możliwość konsultacji w swojej siedzibie w lub za pomocą narzędzi do zdalnej konsultacji.

FORMULARZE