71 000
Wydanych wyników
28 100
zdiagnozowanych pacjentów
17
publikacji naukowych

Genomed S.A.

Genomed S.A. to  wiodąca placówka diagnostyki genetycznej i medycyny spersonalizowanej, której głównym  celem jest wprowadzenie do praktyki  medycznej profilaktyki genomowej.

“Zespół Genomed S.A. jest  w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej.”

dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska

Prezes Zarządu/CEO 

Oferta diagnostyczna Genomed S.A. obejmuje badania genetyczne dla ponad 150 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje przede wszystkim badania oparte na najnowszej technologii sekwencjonowania genomowego (ang. NGS), w tym badanie całego eksomu i genomu pacjenta (WES i WGS), panele wielogenowe (opracowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych) a także całogenomowe, nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne.

Nasze Doświadczenie

  • Genomed posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce genetycznej i sekwencjonowaniu genomowym. Jako pierwszy w Polsce wdrożył do celów diagnostycznych sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing – NGS).
  • W latach 2010-2012 NZOZ Genomed wykonywał badania genetyczne w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków w kierunku mukowiscydozy na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka.
  • Genomed jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym nieinwazyjny, całogenomowy test prenatalny we własnym laboratorium (test SANCO).
  • Genomed jest jedynym laboratorium w Polsce, które wykonuje genetyczne badanie profilaktyczne w zakresie chorób wieku dziecięcego uwarunkowanych genetycznie – test INFANO

Certyfikaty i Wyróżnienia

2020
2021
2020
2021