Ponad 80% dzieci z zaburzeniami genetycznymi to dzieci osób, które nie mają historii zachorowań w rodzinie ani nie wykazują objawów choroby.

Dzięki skorzystaniu z badania Parento pary mogą ze spokojem planować posiadanie dziecka. Pomyślny wynik badania Parento oznacza praktycznie całkowite wykluczenie wystąpienia u planowanego dziecka jednej z 1300 chorób. Skorzystanie z Parento zapewnia spokój jeszcze przed zajściem w ciążę. Badanie jest rekomendowane Wszystkim przyszłym rodzicom.

Badamy

0
genów
0
chorób

Każdy z nas jest nosicielem kilku chorób genetycznych

Nosiciel choroby genetycznej z reguły jest osobą zdrową i nie wykazuje oznak choroby. Właśnie dlatego tak trudno jest wskazać, kto jest nosicielem choroby genetycznej. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego wariantu w tym samym genie, wówczas istnieje aż 25% ryzyka, że ich dziecko będzie dotknięte chorobą recesywną. Wykonanie testu PARENTO u przyszłych rodziców pozwoli zbadać status nosicielstwa i może okazać się kluczem do podjęcia właściwych decyzji prokreacyjnych.

Czym jest badanie Parento?

Test Parento jest niezwykle precyzyjnym i nowoczesnym badaniem genetycznym, pozwalającym sprawdzić, czy przyszli rodzice są nosicielami chorób genetycznych, które mogą być przekazane potomstwu.

Posługując się innowacyjną technologią sekwencjonowania następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS) oraz klasycznymi metodami diagnostyki genetycznej analizujemy ponad 1700 genów, które pełnią kluczową rolę w dziedziczeniu ponad 1300 chorób. Pomyślny wynik testu Parento zmniejsza ryzyko wystąpienia u dziecka określonej choroby do mniej niż 1: kilka milionów.

Nasze certyfikaty:

couple, hands, tattoos-437968.jpg
holding hands, shoes, little-918990.jpg

Dla kogo?

 • Badanie jest rekomendowane każdej parze świadomie planującej ciążę w celu oceny statusu nosicielstwa
 • Szczególnie istotne dla osób spokrewnionych, które planują założenie rodziny
 • Dedykowane parom korzystającym z procedury wspomaganego rozrodu
 • Dla osób borykających się z problemami prokreacyjnymi
 • Polecane osobom, w których rodzinach wystąpiły choroby uwarunkowane genetycznie lub o niewiadomym pochodzeniu
 • Badanie zalecane, jeśli w rodzinie wystąpiły nagłe zgony w wieku dziecięcym

Jak wygląda wykonanie badania?

Materiałem do badania Parento jest próbka śliny, pobrana do dedykowanego zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów wraz z probówką. Pobrany materiał trafia do laboratorium Genomed S.A. w Warszawie, gdzie jest poddawany analizie. Możliwe jest także wykonanie badania z krwi, pobranej w punkcie pobrań Genomed S.A. lub firmy Diagnostyka. Wynik nieprawidłowy wymaga omówienia w poradni genetycznej. Genomed zapewnia możliwość konsultacji w swojej siedzibie w Warszawie lub za pomocą narzędzi do zdalnej konsultacji.

Co, jeśli okażę się nosicielem choroby?

Znajomość statusu nosiciela przed poczęciem dziecka umożliwia podejmowanie świadomych decyzji prokreacyjnych, które mogą mieć wpływ na zdrowie potomstwa. Pary, dla których wynik testu Parento okazał się niepomyślny/pozytywny, mają kilka możliwości do rozważenia: 

 • Skorzystanie z zapłodnienia metodą in vitro (IVF) przy zastosowaniu preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PGD). Każdy z zarodków zostanie zbadany a następnie do transferu zostaną użyte te zarodki, które nie są dotknięte chorobą, której nosicielami są oboje z rodziców
 • Ciąża poczęta w sposób naturalny, wspomagana genetyczną diagnostyką prenatalną, opartą o biopsję kosmówki (CVS) lub amniopunkcję z zastosowaniem nowoczesnych technik diagnostyki genetycznej
 • Adopcja komórki jajowej od zdrowej dawczyni
 • Wykorzystanie nasienia od zdrowego dawcy
 • Adopcja zarodka lub dziecka
 • Rezygnacja z posiadania dziecka