Genetyczne badanie w kierunku nosicielstwa chorób jest rekomendowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Ginekologów i Położników (ACOG - The American College of Obstetricians and Gynecologists) oraz The American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) u wszystkich pacjentek przed poczęciem lub w trakcie ciąży.
couple, love, outdoors-3687274.jpg

Wskazania

Dla każdej pary

Dla każdej pary

Badanie jest rekomendowane każdej parze lub przyszłej mamie świadomie planującej ciążę i odpowiedzialne rodzicielstwo w celu oceny statusu nosicielstwa

Osoby spokrewnione

Badanie jest szczególnie istotne dla osób spokrewnionych, które planują założenie rodziny

In Vitro

Badanie może być  istotne dla osób , które planują narodziny dziecka metodą in vitro

Problemy prokreacyjne

Badanie może być ważne dla osób borykających się z problemami prokreacyjnymi

Obciążony wywiad rodzinny

Badanie jest polecane osobom, w których rodzinach wystąpiły choroby uwarunkowane genetycznie lub o niewiadomym pochodzeniu

Badanie zalecane, jeśli w rodzinie wystąpiły nagłe zgony w wieku dziecięcym